Všem příznivcům Ateliéru Studánka jak malým, tak větším i největším.


Všem příznivcům Ateliéru Studánka jak malým, tak větším i největším.

Chceme se na vás obrátit s výzvou o trpělivost a optimismus s velkou nadějí, že situaci, která nás nyní obklopuje zdárně překonáme. Myslíme na vás a věříme, že se již brzy znovu budeme v Ateliéru Studánka potkávat. V tomto nepříliš vstřícném čase nezahálíme. Využíváme ho k přípravám na naše výstavy. Obrovská velkoformátová díla, která zaplní celý ateliér na vás budou čekat na první výstavě 6.6. 2020 a věříme, že výstava zdárně proběhne a my všichni se radostně vzájemně přivítáme. Kromě šití roušek dále připravujeme i bruselské Bienále. Věříme, že se bude také konat. A překvapíme vás novými výtvarnými technikami.
Čas vaší nepřítomnosti v ateliéru vám vynahradíme. Děkujeme za důvěru a věříme, že vše bude zase jak má být. Držme se společně a posílejme si sílu k překonání těchto těžkých dnů.


Milena a Karolína