Kurzy

Koncepce výtvarného vzdělávání v Ateliéru Studánka je odlišná od ostatních výtvarných kurzů. Záměrně se vyhýbáme slovu „kurz“ nebo „výtvarka“. Klasické výtvarné kurzy se zaměřují na hromadnou tvorbu na určité téma. Výtvarný kurz je většinou jen další podobou vzdělávání ve škole. „Výtvarka“ má být ale trošku něco jiného. My se zaměříme na individuální tvorbu jednotlivce. Každý žák má individuální výtvarný program. To se týká výtvarných témat i technik. Podněcujeme studentovu fantazii, jeho volnou tvorbu kultivujeme a výtvarný projev se snažíme dostat na co největší úroveň.

vytvarne_kurzy_brno_lisen

Obyčejné výtvarné kurzy jsou časově omezené. Student by třeba rád maloval dál, ale musí tvorbu násilně přerušit a pokračovat v daném časové rozpětí další týden. Ateliér Studánka je ale otevřený po celý den. Nikdo nebude žáčkovi měřit čas, na který nárok má či nemá. Dokud se mu chce, může u nás zůstat a malovat a malovat a malovat…

Nabízíme možnost přípravy na školy uměleckých směrů a to střední a vysoké. Představíme různé výtvarné techniky: od klasické malby přes grafiku jako suchá jehla, linoryt, dřevořez, vyrábíme kašírované loutky, tvoříme z keramické hlíny, tkáme koberce a polštáře. Dále si vyzkoušíme olejomalbu, kresbu, suchý i olejový pastel, temperu a spousty a spousty dalších kreativních činností. Pořádáme různé výlety za uměním, výstavy, plenéry v přírodě, prázdninové pobyty, také exkurze a pak si o umění společně povídáme…

vytvarne_kurzy_brno_lisen_1

Naši studenti jsou úspěšně přijati a studují na těchto školách – Akademie výtvarného umění v Praze, scénografie na JAMU v Brně, architektura v Praze a Brně, Grafická škol v Jihlavě, Animovaný film ve Zlíně, Kniha a písmo v Ostravě, Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem, střední školy uměleckoprůmyslové, odborné školy textilní a mnohé další.

Informace pro základní školy – nabízíme navštěvovat ateliér po skupinách v dopoledních hodinách a společně tvořit na velkoformátových papírech na společná témata.

Zde uvádíme orientační ceník. Jedná se o základní částky, které se mění podle individuálních plánů studentů.

Věk Počet hodin Cena
Předškolní věk 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 11.000 Kč
1. třída ZŠ 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 13.000 Kč
2. – 3. třída ZŠ 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 14.000 Kč
4. třída ZŠ 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 15.000 Kč
5. – 6. třída ZŠ 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 17.000 Kč
7. – 8. třída ZŠ 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 18.000 Kč
9. třída ZŠ 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 19.000 Kč
Studenti SŠ 1xtýdně (2-4hod)/školní rok 20.000 Kč
18 let a studneti VŠ vícekrát týdně/školní rok 22.000 Kč
Dospělí vícekrát týdně/školní rok 25.000 Kč
Příprava na VŠ – školy s uměleckým zaměřením dle domluvy dle domluvy

V CENĚ JE ZAHRNUT VEŠKERÝ VÝTVARNÝ MATERIÁL, který byl v posledních měsících značně podražen.

Absence (nemoc, školy v přírodě atd.) se nahrazuje. Po domluvě je možné chodit vícekrát týdně.

Ateliér Studánka – prožitky, zážitky, tvorba

pro malé, větší i největší

CELOROČNÍ AKTIVITY ATELIÉRU:

Co budeme dělat, provádět, tvořit, vyvádět?
– Návštěvy pěkných míst Brna a okolí
– Výlety doplněné povídáním a malováním

Tvořivá Studánka bude věnována tvořivým nápadům
– Tradiční i netradiční malba
– Kresba, kreslení v plenéru (krajina)
– Grafika, linoryty, suchá jehla, slepotisky, sádrotisky
– Jak začínají tvořit sochaři?
– Drátěná plastika
– Umělecká fotografie
– Land art – umění v přírodě s přírodou
– Zkusíme malovat i v našem šatníku
– Tělový design – kresba na tělo (barvy je možné umýt)
– Kašírování
– Arteterapie
– Intuitivní kresba a malba
– Tvoření pří hudbě

Prožitek tvorby v kontaktu s přírodou
Co nás napadne a na co budeme mít chuť.
Třeba budeme psát verše, příběhy, pohádky, zpívat, odpočívat, honit lelky, koupat se, jíst a dovádět.

Arteterapie

Kdo kreslí, tvoří, učí se vidět a vnímat. Teprve tak se člověk uskutečňuje, stává se tím, čím je. Výtvarná činnost je jednou z cest a cestiček k sebepoznání a seberealizaci. Pojďte s námi tvořit a tvorbou objevovat sami sebe

„Mají také do malířství a do písařství zavozovány býti děti, mladí i dospělci, jak se při tom k tomu mysl znamená aneb vzbuditi může. Jmenovitě dáváním jim do rukou křídy, neb uhle, a tím aby sobě tečky, čáry, háky, kliky, kříže, kolečka dělaly, jak cítí… vše ze hry a kratochvíle.“
J.A.Komenský

vytvarne_kurzy_brno_lisen_vystava