0%
ATELIÉR STUDÁNKA Nová koncepce výtvarného vzdělávání Příprava na přijímací zkoušky Rozvíjení výtvarných nápadů    Koukni... do naší knížky  Medaile z grafického bienále 2019   Medaile z grafického bienále 2018 Medaile z grafického bienále 2017 Medaile z grafického bienále 2016

ATELIÉR STUDÁNKA

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Ateliér Studánka vychází z potřeb přispět ke zvýšení úrovně výuky plánovaných aktivit. Vzhledem k výhradně individuálnímu přístupu je také prvotní snahou umírnit počet zájemců v jednotlivých skupinách v časovém rozpětí vyučování tak, aby byl dán prostor kreativním reakcím žáků, studentů a všech, kteří chtějí ateliér navštěvovat. Ateliér Studánka věnuje svoji pozornost dětem od dvou let, dětem větším i studentům, výjimečně nadaným, těm, co si jen tak rádi tvoří, dětem handicapovaným, instabilním, studentům třetího věku. Další záměry ateliéru jsou:
– příprava studentů na střední a vysoké školy uměleckých směrů včetně architektury
– začlenění dětí s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního postižení do kvalitního výtvarného projevu, vnímání a rozvíjení
– pořádání vlastních vernisáží a výstav s prezentací různých výtvarných technik
– pořádání exkurzí do akademických škol uměleckého zaměření, výletů a výprav na různé akce spojené s filosofií ateliéru.
Milena Konvalinová 605 705 225

Nová koncepce výtvarného vzdělávání

Různorodé výtvarné techniky
Kresba, malby, pastel, tuž, kvaš, linoryty, kašírování, keramika, prostorové objekty z papíru a pletiva

Rozvoj fantazie, plenéry v přírodě, výlety, vernisáže, výstavy.

Příprava na přijímací zkoušky

Umělecké obory
Grafika, scénografie, kniha a písmo, architektura, design, sklo, restaurátorství, návrhářství

Individuální přístup ke studentům.

Rozvíjení výtvarných nápadů

Práce v neformálně utvářených skupinách, ve kterých se setkávají lidé různých věkových kategorií.

Medaile z grafického bienále 2017

s tématem STÁLE ZELENÉ, STÁLE MODRÉ

Pro malé, věštší i největší. Pro vyjímečně nadané i pro ty, co si jen tak rádi tvoří, pro děti handicapované a instabilní. Každý žák má individuální výtvarný program. Podněcujeme studentovu fantazii, jeho volnou tvorbu kultivujeme a výtvarný projev se snažíme dostat na co největší úroveň.