O Ateliéru Studánka

Kdo jsme?

Výtvarný ateliér
Umělecká tvorba dětí
Přípravné kurzy na SŠ a VŠ
Působíme od roku 2006
Proč k nám zavítat?

Individuální přístup

Tvorba malých, větších i největších

Neomezený čas na tvorbu
Sídlíme v interiérech zámku Belcredi
  Výtvarné techniky

Kresba

Malba
Prostorové vyjadřování
Linoryty, keramika, kašírování…
Naše cíle

Rozvoj tvůrčího potenciálu

Žádné stylizování tvorby
Originalita
Tvrdá práce;-)

Vážení příznivci výtvarného umění,

                     Ateliér Studánka vychází z potřeb přispět ke zvýšení úrovně výuky plánovaných aktivit. Vzhledem k výhradně individuálnímu přístupu je také prvotní snahou umírnit počet zájemců v jednotlivých skupinách v časovém rozpětí vyučování tak, aby byl dán prostor kreativním reakcím žáků,
studentů a všech, kteří chtějí ateliér navštěvovat.

                     Ateliér Studánka věnuje svoji pozornost dětem od dvou let, dětem větším i studentům, výjimečně nadaným, těm, co si jen tak rádi tvoří, dětem handicapovaným, instabilním, studentům třetího věku.

                     Další záměry ateliéru jsou:
– příprava studentů na střední a vysoké školy uměleckých směrů včetně architektury
– začlenění dětí s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního
postižení do kvalitního výtvarného projevu, vnímání a rozvíjení
– pořádání vlastních vernisáží a výstav s prezentací různých výtvarných technik
– pořádání exkurzí do akademických škol uměleckého zaměření, výletů a výprav na různé akce spojené s filosofií ateliéru.

Milena Konvalinová 605 705 225

 

                     Každým rokem vystavujeme svoji tvorbu na různých místech naší republiky i v zahraničí. V roce 2014 připravujeme výstavu v objektu UNESCO ve vile Tugendhat. Je to pro nás významná událost a příležitost v tomto prostoru vystavovat obrazy našeho ateliéru.
Dále připravujeme výstavu v Litoměřickém zámku, na hradu Špilberk a v červnu nás opět čeká mezinárodní výstava v Bruselu. Jsou to úžasné a společensky významné akce.
Chceme zdůraznit, že pro studenty a žáky našeho ateliéru je velmi povzbuzující, zajímavé, ale i výchovné představit své práce a seznámit širokou veřejnost různých profesí se svojí tvorbou.
Všechny tyto časté výstavy, činí Ateliér Studánka jedinečným.
Ze školného není reálné všechny tyto akce organizačně a finančně podpořit. Příprava a průběh každé výstavy s vernisáží je finančně velmi náročná. Proto se na vás všechny obracíme s žádostí, o jakoukoli finanční podporu dle vašich možností a vašeho uvážení. Vámi poskytnutá podpora bude využita k prezentaci vašeho dítěte.
Děkujeme za pochopení, důvěru, vámi projevenou finanční pomoc a podporu, bez které bychom nemohli tyto projekty organizovat.

Ateliér Studánka
Pohankova 8, Brno 628 00

Učitelé, organizátoři výstav a zapálení výtvarníci:

Milena Konvalinová, Jan Pavlíček, Jitka Hemzová, Kristýnka Schneiderová-Habrovcová, Martina Habaníková

O Studánce, nevšedním ateliéru pro všechny tvořivé lidičky

Od začátku roku 2006 mohou děti, studenti i dospělí pravidelně navštěvovat ateliér Studánka v krásném prostředí líšeňského zámku v Brně. Založila jej Milena Konvalinová se svými přáteli za účelem provozování umělecko – pedagogické činnosti nejrůznějšího druhu. Provoz ateliéru je zajištěn celotýdenním programem a často se v jeho prostorách pracuje i o víkendech.

Například v neformálních dílnách nebo v době příprav na střední a vysoké školy ( např. Střední škola umění a designu v Brně, Střední odborná škola textilní, scénografie na JAMU, architektura v Praze i Brně, zahradní architektura, Fakulta výtvarných umění na VUT Brno, Akademie výtvarných umění v Praze, umělecké kovářství, řezbářství…).

Na všechny ze zmíněných škol byli s úspěchem přijatí a studenti ateliéru. Studují obory jako je malba, grafika, design a grafika knižní, animovaný film, módní návrhářství, architektura, reklamní a počítačová grafika, výstavnictví, scénografie, design nábytku a interiéru, umělecké kovářství, kresba… Dění v ateliéru nese všechny znaky zájmové výtvarné školy, ale i něco navíc. Kromě toho, že jsou zde pravidelné hodiny kresby, malby, grafiky, prostorového vytváření, řemeslných věcí ( např. tvoření loutek, vyřezávaní do dřeva a tkaní ), keramiky a dějin umění, mohou jeho návštěvníci zažít výtvarnou práci v neformálně utvářených skupinách, ve kterých se setkávají lidé různých věkových kategorií. Na svých dílech vedle sebe pracují například děti z prvního stupně základní školy a studenti středních škol. Zpracovávají stejné téma, ale na zcela rozdílné úrovni. Oba způsoby se nijak neruší, naopak spontaneita dětí inspiruje adolescenty a dovednost gymnazistů je příkladem pro malé tvůrce. Jde o vytváření atmosféry vnitřní pospolitosti tvorby, o vzájemnou komunikativnost, o prostupování času a materiálů, o postupné rozvíjení výtvarných nápadů ve vzájemném sdílení prostoty pro tvorbu.

Generační propojení při výtvarné tvorbě v některých hodinách je zdařilým pedagogickým experimentem, ale není vždy podmínkou. Na programu ateliéru je i klasická výuka respektující oddělení věkových kategorií a zaměření na specifické stupně výtvarných dovedností a znalostí odpovídajících vždy určitému věku nebo zaměření. Dětem od dvou let je věnována zvláštní pozornost pro rozvoj a pěkný prožitek z vlastního výtvarného projevu. To vše s možností spontánní konverzace v angličtině.

Samotný prostor ateliéru má poněkud nekonvenční charakter. Není vytvářen jako umělá specializovaná učebna umění, ale jeho podobu utváří spíše samotné umění, které je v něm provozováno. Ihned po vstupu do jeho prostoru si bezprostředně uvědomíte, že jste se ocitli v prostoru inspirace, koncentrace a tvoření. Na stěny pod klenbovým stropem jsou zavěšovány práce vznikající postupně ( jeden autor vytvoří více variant). Tento způsob ,,výzdoby’’ stěn umožňuje návštěvníkům vstupovat do prostoru vzniku výtvarných projevů. Ti, kdo nejsou v daném okamžiku přímo fyzicky přítomni, jsou zviditelněni svými díly. Jejich myšlenky a záměry jsou nabízeny jako volná inspirace pro ostatní. Pokud by si ovšem přál někdo zůstat ve své tvorbě anonymní, i to je mu umožněno. Vystavovat své práce průběžně není povinností všech, kdo se ateliérové tvorby účastní.

V ateliéru jsou v průběhu školního roku pravidelně pořádány akce pro děti ze základních škol. Celé školní třídy přicházejí postupně na zámeček a zde je pro ně připraven program ve dvouhodinových časových celcích. Děti zpravidla kreslí nebo malují na velké formáty ( např. mytologická témata). Mohou kombinovat jednotlivé techniky a seznámit se prostřednictvím vlastních výtvarných pokusů a hry s náplní činnosti na Studánce. Teprve po tomto praktickém vyzkoušení se rozhodují, jestli by chtěly ve výtvarných aktivitách dále pokračovat. tuto tzv. zkušební hodinu mají možnost využít všichni zájemci o výtvarné umění bez rozdílu věku.
Co se týká návštěv v ateliéru, je pamatováno například i na handicapované děti. Vítány jsou děti se sklonem k poruchám v učení, s lehkým mentálním postižením a děti s fyzickými handicapy. Pro tyto děti může být výtvarná činnost nejenom vyplněním volného času, ale i cestou k hlubšímu emocionálnímu prožívání světa a k navazování mezilidských vztahů. Výtvarná práce s těmito dětmi se vyznačuje individuálním přístupem ( toto je v ateliéru Studánka plně respektováno) a tendencí integrace těchto dětí do běžnéhoživota jejich soukmenovců ( dětí navštěvující běžnou školní docházku).

Ateliér Studánka nabízí také nadstandartní služby například výuku dětí v angličtině nebo program nazvaný ,,Prázdniny se Studánkou”. Tento program je zaměřen na prožitkovou výtvarnou pedagogiku spojenou s poznáváním zajímavých míst v Brně a jeho okolí a na netradiční výtvarné techniky – vyřezávání ze dřeva, land art, drátěná plastika, tělový design, happening, tvorba v plenéru. Jsou to činnosti, kterým není věnována dostatečná pozornost během roku. Výtvarná činnost o prázdninách má podobu výtvarné hry spojenou s prožíváním vztahů v novém kolektivu a se seznamováním se s novými lidmi, výtvarníky a hudebníky. Máme-li shrnout podobu podstatných rysů pedagogicko-umělecké činnosti v ateliéru Studánka, pak bychom je mohli charakterizovat následovně: ateliér je novým typem výchovně-uměleckého zařízení, v němž je preferována kvalita praktického i teoretického výtvarného vzdělání, otevřenost, integrovanost a flexibilita. Program výuky se vyznačuje sice jistou náročností, ale zároveň je otevřen pozitivním myšlenkám samotných účastníků. V tomto smyslu bychom ateliér Studánka mohli nazvat také oázou pro ty, kteří se chtějí něco naučit a vyzkoušet si něco z oblasti výtvarného umění a kteří se chtějí odpoutat od každodenních účelových aktivit, kteří chtějí poznat zajímavé lidi a kteří se chtějí prostřednictvím vlastních výtvarných prací něco o sobě dozvědět.

Ateliér Studánka má i své výsledky, jelikož přinesl možnost mladým lidem splnění své životní volby na vysokých školách uměleckého zaměření. Dále ateliér již od roku 2006 několikrát vystavoval nejen v Domě umění města Brna, ale na spoustě jiných veřejných míst a připravují se další a další možnosti vystavení děl mladých tvůrců celého ateliéru.

 

O Mileně Konvalinové, zakladatelce a vedoucí ateliéru Studánka

Milena Konvalinová má dlouholetou umělecko – pedagogickou praxi. Je absolventkou SUPŠ v Brně, po jejímž zakončení studovala Akademii umění v Praze. Od počátku 80. let začíná její umělecká a pedagogické praxe. Takže téměř čtvrtstoletí se věnuje výtvarné práci s dětmi. Jejími ateliéry prošly stovky dětí a studentů.

Vyvinula řadu zajímavých metod iniciace výtvarného projevu, které jsou založeny na individuálním přístupu k dětem a studentům, na intuitivní práci se symbolickým vyjádřením výtvarného námětu, často čerpajícího z mytologie a antropologie. Její práce s dětmi respektuje mimo jiné také psychologické aspekty výtvarného vyjadřování, zohledňuje i arteterapeutické kvality umělecké práce. V celé praxi v minulosti a zejména současnosti je dětem v ateliéru Studánka věnována nadstandartní péče v oblasti uměleckého vzdělávání.

Dokumentace děl, které vytvořila s dětmi, je součástí řady publikací (Děti ilustrují samy sobě svoje verše 1998, Zahrada 1995, Symbol v ětském výtvarném projevu 1999, Dětské kresby – čarodějky a čarodějové 1999). Nespočetné množství návštěvníků mohlo shlédnout desítky výstav tematizovaných i volně koncipovaných Milenou Konvalinovou.

Nejzajímavější z expozic byly pak fixovány například v bohunické nemocnici v Brně na oddělení geriatrie. Zde dodnes spontánní barevné malby komunikují s přestárlými a těžce nemocnými lidmi a přinášejí jim potřebnou energii do života.

Propojení dětství a stáří je jednou z mnoha umělecko – pedagogických myšlenek Mileny Konvalinové. Obyvatelé Brna, Přerova a Prahy mohou shlédnout dětské práce v interiérech bankovních budov. Pozoruhodná stálá expozice je také v Dětské nemocnici v Černých polích v Brně.

V nedávné době proběhla také řada instalací a výstav ,, Studánky”. Například výstava Mýtus očima dětí v Domu Pánů z Kunštátu v Brně, pro kterou vznikly v ateliéru desítky velkoformátových pastelových obrazů. S neméně pozitivními ohlasy se setkala i výstava Fantazie na zámku, kde dětí předváděly své vlastnoručně vyrobené loutky nadživotních velikostí, byly zde vystaveny obrazy klaunů, šašků, mimů a divokých koček. A to vše, jak název napovídá, přímo na nádvoří zámku Belcredi, kde ateliér sídlí.

To vše je dobrým příslibem rozvíjení aktivit v nově vzniklém ateliéru Studánka v příštích letech.
doc. Hana Babyrádová
působící na katedře výtvarné výchovy
Masarykovy univerzity v Brně

cernoska