Barevné modely

Barevný model CMY (CMYK)

Jasná definice jednotlivých barev se udává soustavou souřadnic. Pro tisk se využívá barevný model CMY, kdy se dle potřeby přes sebe vrství barevné inkousty.

 • C – cyan = azurový
 • M – magenta = purpurový
 • Y – yellow = žlutý

V praxi se přidává ještě černý inkoust a vzniká tak model označovaný jako CMYK. Azurová, purpurová a žlutá nabývají hodnot od 0 – 100 %. Nula značí nepoužití jedné ze složek CMY, počátek soustavy souřadnic [0, 0, 0] znázorňuje bílou barvu (žádný inkoust na papíře).

Barevný model RGB

Barva na počítači a na přístrojích vyzařujících světlo (monitorem, projektory…) se definuje pomocí modelu RGB. Funguje na principu rozsvícených barevných žárovek. Tmu si lze představit jako černou barvu, intenzivně svítící barevné žárovky vytvoří barvu bílou. Každá z RGB složek nabývá 256 odstínů (0-255). Počátek soustavy souřadnic je barva černá [0, 0, 0], kombinace [255, 255, 255] tvoří barvu bílou.

 • R – red = červená
 • G – green = zelená
 • B – blue = modrá

modely

Barva na webu

Už jsem psala, že barva na monitorech se zobrazuje díky použití různého množství červeného, modrého a zeleného světla (barevný model RGB). Zápis barvy jako souřadnice o třech hodnotách, z nichž každá nabývá hodnot 0-255, je snad relativně snadno pochopitelný. Na webu ale s tímhle zápisem neobstojíme. Musíme totiž převést čísla do jiné číselné soustavy, konkrétně do soustavy šestnáctkové neboli hexadecimální.

Pokud teď panikaříte, tak nebojte, zas tak zlé to není. Představte si, že máte prostě k dispozici více číslovek než jen deset (0-9). Číslo 10 zapíšeme znakem A, číslo 11 znakem B a pokračujeme dál až do čísla 15, které se zapíše jako F. Decimální čísla se na hexadecimální převádí jednoduše pomocí dělení se zbytkem. Na internetu lze najít i různé konvertory a snad každý grafický program umí zobrazit palety barev s hexadecimálním číselným označením. Abychom ale měli alespoň trochu jasno, tady je malý příklad, jak převést například číslo 183 nebo 255.

 • 183/16=11 a zbytek 7 (v šestnáctkové soustavě je 7 překvapivě 7:-))
 • 11/16=0 a zbytek 11 (v šestnáctkové soustavě je 11 označeno jako B)
 • Výsledný zápis – B7 (zapisujeme od zdola nahoru)
 • 255/16=15 a zbytek 15 (zapsáno jako F)
 • 15/16=0 a zbytek 15 (zapsáno jako F)
 • Výsledný zápis – FF

Tradá! Ale nezapomeňte, že potřebujeme převést tři čísla. Hodnotu pro barvu červenou, zelenou i modrou. Jednoduše zapíše převedené hodnoty za sebou a před celý řetězec napíšeme křížek. Třeba takhle: #FF12AC (FF – intenzita červené, 12 – intenzita zelené, AC – intenzita modré barvy v jednom pixelu). Černá se zapíše jako #000000, bílá jako #FFFFFF, červená jako #FF0000 a šedá jako #808080. To není tak zlé, ne?

Některé starší monitory ale neumí zobrazit všechny barvy. Proto se vytvořila paleta 216 „bezpečných“ barev, které se správně zobrazují bez ohledu na monitor, počítač či operační systém. Bezpečná procenta barevných složek jsou 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %; hexadecimálně 00, 33, 66, 99, CC a FF. Při kombinaci těchto čísel se bude vždy jednat o bezpečnou barvu. Takže kombinovat jenom zmíněná čísla! Místo čísel se mohou zapisovat i jména barev (např. modrá jako „blue“), ale nedoporučuji! Nikdy nevíte, zda internetový prohlížeč přečte název barvy správně a správně ho zobrazí. Kdyžto číselný řetězec je vždy jednoznačný.

Co se může stát, když počítač nebudu schopen barvu zobrazit? Při použití jiných než bezpečných barev se starší typy počítačů snaží barvu přetvářet pomocí techniky zvané dithering. Počítač barevnou plochu vyplní pixely barev, které má k dispozici. Mozek zpracuje zrakový vjem tak, že se uživateli zdá plocha jako jednolitá.

Pravidla pro práci s barvou na webu:

 • používat pouze pár odlišných barev, nadměrné množství barev škodí,
 • pracovat dohromady s teplými i studenými barvami,
 • nejjednodušší je použít tři vedle sebe sousedící barvy v kruhu,
 • vhodně působí kombinace černá, bílá a jedna další barva,
 • pozadí a text:
  • vždy funguje bílé pozadí a černý text,
  • vyvarovat se kombinaci žlutá a černá,
  • nepoužívat přehnaně kontrastní neonové barvy,
 • některé oční vady zapříčiňují nerozlišení podobných barevných tónů,
 • jedna z nejznámějších typů barvosleposti je neschopnost rozeznat červenou a zelenou, mají-li stejnou sytost či jas,
 • význam barev:
  • modrá – nenavštívený odkaz,
  • fialová – již navštívený odkaz,
  • červená – chyba, stop, varování, virus,
  • zelená – úspěšná instalace, bezpečí, pobídka k pokračování,
  • žlutá – upozornění.

Zdroje:

DANNHOFEROVÁ, Jana. Velká kniha barev: kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 352 s. ISBN 978-80-251-3785-7.

POWELL, Thomas A. Web design: kompletní průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, xxviii, 818 s. ISBN 80-7226-949-6.