0%
ATELIÉR STUDÁNKA   Nová koncepce výtvarného vzdělávání Příprava na přijímací zkoušky Rozvíjení výtvarných nápadů  OCENĚNÍ Z GRAFICKÉHO BIENÁLE V TORUNI 2017    Koukni... do naší knížky

ATELIÉR STUDÁNKA

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Ateliér Studánka vychází z potřeb přispět ke zvýšení úrovně výuky plánovaných aktivit. Vzhledem k výhradně individuálnímu přístupu je také prvotní snahou umírnit počet zájemců v jednotlivých skupinách v časovém rozpětí vyučování tak, aby byl dán prostor kreativním reakcím žáků, studentů a všech, kteří chtějí ateliér navštěvovat. Ateliér Studánka věnuje svoji pozornost dětem od dvou let, dětem větším i studentům, výjimečně nadaným, těm co si jen tak rádi tvoří, dětem handicapovaným, instabilním, studentům třetího věku. Další záměry ateliéru jsou:
- příprava na studium středních a vysokých škol uměleckých zaměření
- začlenění dětí s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního postižení do programu odborné výtvarné výchovy a výtvarného rozvíjení
- pořádání vlastních vernisáží a příprav
- pořádání exkurzí do akademických škol uměleckého zaměření, výletů a výprav na různé výstavy a prázdninových pobytů se zaměřením na výtvarnou estetiku.
Milena Konvalinová 605 705 225, Karolína Kocourková 605 262 395

Nová koncepce výtvarného vzdělávání

Různorodé výtvarné techniky
Kresba, malby, pastel, tuž, kvaš, linoryty, kašírování, keramika, prostorové objekty z papíru a pletiva

Rozvoj fantazie, plenéry v přírodě, výlety, vernisáže, výstavy.

Příprava na přijímací zkoušky

Umělecké obory
Grafika, scénografie, kniha a písmo, architektura, design, sklo, restaurátorství, návrhářství

Individuální přístup ke studentům.

Rozvíjení výtvarných nápadů

Práce v neformálně utvářených skupinách, ve kterých se setkávají lidé různých věkových kategorií.

Pro malé, věštší i největší. Pro vyjímečně nadané i pro ty, co si jen tak rádi tvoří, pro děti handicapované a instabilní. Každý žák má individuální výtvarný program. Podněcujeme studentovu fantazii, jeho volnou tvorbu kultivujeme a výtvarný projev se snažíme dostat na co největší úroveň.