0%
VÝTVARNÉ UMĚNÍ Ateliér Studánka Výstava Ateliéru Studánka na hradě ŠPILBERK 9. 9. - 29. 9. 2017 POZOR ZMĚNA Příprava na přijímací zkoušky Nová koncepce výtvarného vzdělávání Rozvíjení výtvarných nápadů    KOUKNI aneb... putování ze Studánky Koukni... do naší knížky

VÝTVARNÉ UMĚNÍ Ateliér Studánka

Ateliér Studánka vychází z potřeb přispět ke zvýšení úrovně výuky plánovaných aktivit. Vzhledem k výhradně individuálnímu přístupu je také prvotní snahou umírnit počet zájemců o výtvarné umění v jednotlivých skupinách a časové rozpětí vyučování tak, aby byl dán prostor kreativním reakcím žáků, studentů a všech, kteří chtějí ateliér navštěvovat. Ateliér Studánka věnuje svoji pozornost dětem od dvou let, dětem větším i studentům, výjimečně nadaným, těm co si jen tak rádi tvoří, dětem handicapovaným, instabilním. Další záměry ateliéru jsou:

- příprava na studium středních a vysokých škol uměleckých zaměření

- začlenění postižených dětí do programu odborné výtvarné výchovy

- pořádání vlastních vernisáží a příprav

- pořádání exkurzí do akademických škol uměleckého zaměření, výletů a výprav na různé výstavy a prázdninových pobytů se zaměřením na výtvarnou estetiku.

Milena Konvalinová 605 705 225

Karolína Kocourková 605 262 395

Příprava na přijímací zkoušky

Umělecké obory
Grafika, scénografie, kniha a písmo, architektura, design, sklo, restaurátorství, návrhářství

Individuální přístup ke studentům.

Nová koncepce výtvarného vzdělávání

Různorodé výtvarné techniky
Kresba, malby, pastel, tuž, kvaš, linoryty, kašírování, keramika, prostorové objekty z papíru a pletiva

Rozvoj fantazie, plenéry v přírodě, výlety, vernisáže, výstavy.

Rozvíjení výtvarných nápadů

Práce v neformálně utvářených skupinách, ve kterých se setkávají lidé různých věkových kategorií.

KOUKNI aneb... putování ze Studánky

z pohádky do pohádky... očima i slovy dětí a studentů výtvarného Ateliéru Studánka Mileny Konvalinové

Pro malé, věštší i největší. Pro vyjímečně nadané i pro ty, co si jen tak rádi tvoří, pro děti handicapované a instabilní. Každý žák má individuální výtvarný program. Podněcujeme studentovu fantazii, jeho volnou tvorbu kultivujeme a výtvarný projev se snažíme dostat na co největší úroveň.